artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2015 roku