artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2013 roku