artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 grudnia 2012 roku