artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2012 roku