artykuł nr 1

Uchwała Nr II/41/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kodrąb