artykuł nr 1

Uchwała Nr II /231/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2024 rok