artykuł nr 1

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 r.