artykuł nr 1

Informacja

Urzędnik wyborczy pełni dyżur w sobotę 20 października 2018 r. od godziny 8.00 do 10.00