artykuł nr 1

OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Kodrębie z dnia 4 października 2018 r.