artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kodrębie z dnia 24 września 2018 r.