artykuł nr 1

Obwieszczenie z dnia 18 września 2018 r Gminnej Komisji w Kodrębie