artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Kodrąb w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych