artykuł nr 1

I N F O R M A C J A U S U W A N I E A Z B E S T U

I N F O R M A C J A U S U W A N I E A Z B E S T U Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2022 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 4 lutego 2022 r. Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb: http://www.bip.gminakodrab.pl w zakładce: Prawo lokalne ? Gospodarka odpadami ? Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy.