artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od dnia 1 maja 2008 r. do Urzędu Gminy w Kodrębie można składać pisma w formie elektronicznej. Wszelkie informacje dotyczące rejestracji na platformie e-PUAP oraz korzystania ze skrzynki podawczej (ESP) znajdą państwo na specjalnej stronie Urzędu Gminy Kodrąb poświęconej ESP: www.kodrab.eurzad.net