artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Do Urzędu Gminy w Kodrębie można składać pisma w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP pod adresem skrytki

/w5h742evpz/skrytka