artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego