artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 164/4 obręb Kodrąb

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 173/2 i 1103 obręb Kodrąb