artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 127 obręb Zakrzew Wielki