artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - działka nr 472 obręb Rzejowice

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - działki nr 337 i 339 obręb Konradów

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - działka nr 51 obręb Dmenin

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - działka nr 1124/4 obręb Gosławice

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - działka nr 366 obręb Klizin Pierwszy