artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 127 obręb Zakrzew Wielki

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 379/2 obręb Zakrzew Wielki

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 90/2 obręb Kodrąb

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 304 obręb Rzejowice