artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zakrzew Wielki oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 355/1 oraz 355/2