artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - Działka nr 122 obręb Rzejowice

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata obręb Zakrzew Wielki działki nr 355/1 i 355/2

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy- działka nr 290 obręb Kolonia Rzejowice

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy- działka nr 1041 obręb Zapolice

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy- działka nr 120 obręb Rzejowice