artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 91/2 obręb Kodrąb

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 21/2 obręb Kolonia Rzejowice

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 168 obręb Gembartówka

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 129/2 obręb Kodrąb

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 164/7 obręb Kodrąb