artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 419/2 obręb Klizin Pierwszy