artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 164/4 obręb Kodrąb

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedania działki nr: 44 i nr 45/3 obręb Dmenin