artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości rolnej zalesionej przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 33 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych- obręb Zakrzew Wielki nr działki 160/16

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 164/9 obręb Kodrąb

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 327 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164/8 obręb Kodrąb