artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 2

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 918/2 obręb Gosławice

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 164/9 obręb Kodrąb

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy