artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działka nr 219 obręb Lipowczyce

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działka nr 334/3 obręb Klizin I

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 384/2 i 476 obręb Józefów