artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 301/1, 301/2 obręb Smotryszów

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 260/1 obręb Gembartówka

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164/12 obręb Kodrąb

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 327 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 254/1 obręb Lipowczyce- nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami