artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej nr 254/1 obręb Lipowczyce

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 160/1 obręb Gembartówka

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 254/1 obręb Lipowczyce