artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 161 obręb Widawka

artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 51 Dmenin dla Województwa Łódzkiego

artykuł nr 8

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 366 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki Nr 94 i 110 obręb Rzejowice

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka Nr 176 obręb Łagiewniki