artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 229, 259,296 obręb Zapolice

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 472 obręb Rzejowice

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki nr: 337, 339 obręb Konradów

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - działka nr 44 obręb Dmenin

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym