artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 420 obręb Konradów

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- działka nr 321 obręb Lipowczyce

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 161, 237 obręb Widawka

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - szkoła w Lipowczycach

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki budowlane w Kodrębie