artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 164/9 obręb Kodrąb

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 420 obręb Konradów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 420 obręb Konradów

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na działki budowlane w Kodrębie 164/9

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 237 obręb Widawka