artykuł nr 1

Lista przydziału mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Kodrąb 2019 r.

artykuł nr 2

Lista przydziału mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Kodrąb 2017 r.

artykuł nr 3

Lista przydziału mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Kodrąb

artykuł nr 4

Lista przydziału mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Kodrąb