artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1158 i 1159 Kodrąb

artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 763 Gosławice

artykuł nr 8

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 75/1 i 203/1 Widawka

artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 136 Kodrąb

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 405 Lipowczyce