artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 977 Rzejowice

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - działka nr 15 Konradów

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 152/4 Wólka Pytowska

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 773 Rzejowice

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 327 Klizin Pierwszy