artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 773 obręb Rzejowice

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 136 obręb Kodrąb

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 203/1 obręb Widawka

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 75/1 obręb Widawka