artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży