artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 468 - Rzejowice

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 468 - Rzejowice

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rolnych nr 146 148 i 151 - Lipowczyce

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rolnych nr 467 i 468 - Rzejowice

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż- działka rolna Kodrąb 978/2