artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rzejowice działka 122.3

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia- Klizin I działki 216 i 294