artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży