artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z  dniem 10 lutego 2009r.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.

działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodaro-

wania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

Kodrąb

 

 

 

 

 

 

 

Kodrąb

 

 

Kodrąb

 

  1085

 

 

 

 

 

 

 

1086

 

 

1062

 

0,0579

 

 

 

 

 

 

 

0,0601

 

 

0,0563

 

28561

 

 

 

 

 

 

 

28561

 

 

28561

 

teren niezabudowany

 

 

 

 

 

 

 

-„-

 

 

-„-

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.

działka znajduje się  w terenach  budownictwa jednorodzinnego

-„-

 

 

-„-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

9.300,00+

22% VAT

 

 

 

 

 

 

9.300,00 +

22% VAT

 

9.300,00 +

22% VAT

 

 

Kodrąb, dnia  29 grudnia  2008 r.  

   Wójt Gminy Kodrąb

  mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z  dniem 03 października 2008r.  

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.

działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodaro-

wania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Kodrąb

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodrąb

 

  1138

 

 

 

 

 

 

 

 

1139

 

0,0607

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0629

 

28561

 

 

 

 

 

 

 

 

28561

 

teren niezabudowany

 

 

 

 

 

 

 

 

-„-

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.

działka znajduje się  w terenach  budownictwa jednorodzinnego

 

-„-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

7.000,00+

22% VAT

 

 

 

 

 

 

 

7.200,00 +

22% VAT

 

Kodrąb, dnia  21  sierpnia  2008 r.  Wójt Gminy Kodrąb

  mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z  dniem 03 października 2008r.

   

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.

działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodaro-

wania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Kodrąb

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodrąb

 

  1078

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

 

0,0586

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0733

 

28561

 

 

 

 

 

 

 

 

28561

 

teren niezabudowany

 

 

 

 

 

 

 

 

-„-

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.

działka znajduje się  w terenach  budownictwa jednorodzinnego

-„-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

6.800,00+

22% VAT

 

 

 

 

 

 

8.300,00 +

22% VAT

 

Kodrąb, dnia  21  sierpnia  2008 r.  

Wójt Gminy Kodrąb

  mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Kodrębie

  O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z  dniem 03 września 2008r.  

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.

działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodaro-

wania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Kodrąb

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodrąb

 

  1083

 

 

 

 

 

 

 

 

1084

 

0,0651

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0630

 

28561

 

 

 

 

 

 

 

 

28561

 

teren niezabudowany

 

 

 

 

 

 

 

-„-

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.

działka znajduje się  w terenach  budownictwa jednorodzinnego

-„-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

7.300,00+

22% VAT

 

 

 

 

 

 

 

7.000,00 +

22% VAT

 
Kodrąb, dnia  22  lipca 2008r.  

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Józefowie

  O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 19 sierpnia 2008r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Józefów
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 
0,05
 
 
 
 
 
 
 
31794
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomość
rolna , w ewidencji gruntów ozn. jako grunty orne – V-0,05ha
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 07 lipca  2008 r. .     Wójt Gminy Kodrąb
   mgr Stanisław Jasiński