artykuł nr 1

Załącznik zawierający formularz dotyczący zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego znajduje sie poniżej.