artykuł nr 1

Zameldowanie

 

Obowiązek meldunkowy polega na:

-        zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

-        wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

-         zameldowaniu o urodzeniu dziecka,

-         zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego,

-         zameldowanie o zgonie osoby

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich – Ewidencja ludności – pok. nr 11

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 87 z 2001r., poz. 960 z późn. zm.)

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

 

Wymagane dokumenty

-        dowód osobisty,

-        dokument potwierdzający prawo do lokalu

-        skrócony odpis aktu urodzenia – w przypadku osoby niepełnoletniej,

-   osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają wojskowy dokument osobisty (potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) w celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów dotyczących wojskowego obowiązku meldunkowego.


 

Zaświadczenia o zameldowaniu

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia