artykuł nr 1

Wymagane dokumenty

  • Karta zgonu - zaświadczenie lekarskie;

  • Dowód osobisty osoby zmarłej;

  • Dokument tożsamości osoby sporządzającej akt zgonu (do wglądu).

Podstawa prawna
Art. 64 - 69 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. Nr. 36, poz. 180 z późn.zmianami).

Opis procedury
Należy przedłożyć kartę zgonu oraz dowód osobisty osoby zmarłej, a także swój dowód osobisty (do wglądu).

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

1. małżonek lub dzieci zmarłego,

2. najbliżsi krewni lub powinowaci,

3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia obowiązany jest szpital lub zakład.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 11.

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po zgłoszeniu zdarzenia i przedstawienia dokumentów.

Opłaty skarbowe
Przy trzech pierwszych odpisach bezpłatnie - kolejny egzemplarz: 15 zł za odpis, 5 zł za podanie.