artykuł nr 1

Wymagane dokumenty

  • Zgłoszenie urodzenia - zaświadczenie lekarskie;

  • Skrócony odpis aktu małżeństwa rodziców (do wglądu;nie ma takiej konieczności jeżeli akt został sporządzony w tym samym urzędzie) - skrócony odpis aktu urodzenia matki (w przypadku dziecka pozamałżeńskiego);

  • Dowody osobiste rodziców.

Podstawa prawna
Art. 38-52 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. Nr. 36, poz. 180 z późn.zmianami). Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 11.

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po zgłoszeniu się z kompletem dokumentów przez jednego z rodziców.

Opłaty administracyjne
Brak opłat.

Dodatkowe informacje
Zgloszenie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia bądź w ciągu 3 dni w przypadku gdy dziecko urodzi się martwe, w Urządzie Stanu Cywilnego właściwym z miejscem urodzenia noworodka.

 

artykuł nr 2

Wymagane dokumenty

  • Zgłoszenie urodzenia - zaświadczenie lekarskie;

  • Skrócony odpis aktu małżeństwa rodziców (do wglądu;nie ma takiej konieczności jeżeli akt został sporządzony w tym samym urzędzie) - skrócony odpis aktu urodzenia matki (w przypadku dziecka pozamałżeńskiego);

  • Dowody osobiste rodziców.

Podstawa prawna
Art. 38-52 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. Nr. 36, poz. 180 z późn.zmianami). Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 11.

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po zgłoszeniu się z kompletem dokumentów przez jednego z rodziców.

Opłaty administracyjne
Brak opłat.

Dodatkowe informacje
Zgloszenie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia bądź w ciągu 3 dni w przypadku gdy dziecko urodzi się martwe, w Urządzie Stanu Cywilnego właściwym z miejscem urodzenia noworodka.