artykuł nr 11

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb - przetarg nieograniczony pn.Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb.

artykuł nr 12

Zapytanie cenowe dotyczące wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowaniu programu usuwania azbestu z terenu gminy Kodrąb