artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i...

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i budowę sieci komputerowej dla Gminnego Centrum Informacji w Kodrębie z siedzibą w Dmeninie.
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę opału w...

Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2003/2004r. do Urzędu Gminy w Kodrebie i wszystkich placówek szkolnych na terenie gminy Kodrab
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na budowę sieci...

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kodrębie