artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 października 2023 roku o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Kolo Łowieckie nr 27 Ponowa Radomsko

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 października 2023 roku o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Kolo Łowieckie nr 23 Gwardia Dąb w Łódź

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 października 2023 roku o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Kolo Łowieckie nr 38 Skarbek Bełchatów

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 października 2023 roku o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Kolo Łowieckie nr 28 Czajka w Radomsku

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 października 2023 roku o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Kolo Łowieckie nr 26 Hubert w Radomsku