artykuł nr 1

Cyfrowa Gmina

obrazek
Załączniki:
plakat A3MB
plakat A3350 KB
artykuł nr 2

INFORMACJA

Gmina Kodrąb podpisała w kwietniu 2022 r. umowę w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego ?Cyfrowa Gmina? o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Dofinansowanie wyniesie 135.580,00 zł.
artykuł nr 3

CYFROWA GMINA

obrazek

Zapraszamy do składania ofert na zamówienie p.n. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Zadanie będzie finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

Więcej informacji pod adresem:  https://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=5&id=896&x=5&y=1